związek

 
Słownik języka polskiego PWN
związek
1. «stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób»
2. «stosunki łączące ludzi oparte na uczuciu, pokrewieństwie itp.»
3. «kontakt z kimś lub z czymś»
4. «organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele»
5. «wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską»
6. «substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych mająca właściwości inne niż te pierwiastki»
7. «organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk»
8. daw. «sens, logika»

• związkowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego