związać

 
Słownik języka polskiego PWN
związaćzwiązywać
1. «wiążąc, połączyć końce liny, sznurka, nici itp.»
2. «wiążąc, połączyć kilka rzeczy»
3. «zapakować coś w chustkę, płachtę i związać jej rogi»
4. «unieruchomić kogoś, wiążąc mu nogi i ręce»
5. «połączyć emocjonalnie kogoś z kimś lub czymś»
6. «zobowiązać kogoś do przestrzegania tajemnicy, umowy itp.»
7. «odnieść coś do kogoś lub do czegoś»
8. «o substancjach lub ich składnikach: utworzyć jednorodną całość»
9. «zostać zastosowanym jako element łączący»
10. «o atomach lub cząsteczkach: przyłączyć atomy lub cząsteczki innych pierwiastków lub związków chemicznych»
11. «w szachach: całkowicie lub częściowo ograniczyć swobodę ruchów bierki przeciwnika»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego