zwornik

 
Słownik języka polskiego PWN
zwornik
1. «konstrukcyjne zamknięcie sklepienia lub łuku»
2. «coś, co spaja jakieś elementy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego