Łaski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łaski: Jan Łaski, Łaskiego, o Łaskim; Łascy
łaski (od: Łask); -scy
z Bożej łaski (z woli Boga): z Bożej łaski król Polski, ale: artysta z bożej łaski (beztalencie)

Słownik języka polskiego PWN

prawo łaski «uprawnienie do złagodzenia lub darowania kary prawomocnie orzeczonej przez sąd, przysługujące zazwyczaj głowie państwa»
łaska I
1. «czyjaś przychylność, wspaniałomyślność»
2. «darowanie lub złagodzenie kary»
3. «w religii chrześcijańskiej: pomoc, opieka lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi»

• łacha

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego