Łuków

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łuków -kowa, -kowie; przym.: łukowski
łuk -ku, -kiem; -ki, -ków: Łuk Triumfalny (w Paryżu)
Łukowa -wej, -wą; przym.: łukowski
Wiel•kie Łuki (miasto w Rosji) Wiel•kich Łuk, Wiel•kich Łukach

Słownik języka polskiego PWN

łuk
1. «broń wyrzucająca strzały»
2. «linia biegnąca półkoliście»
3. «półkolisty element konstrukcyjny lub dekoracyjny podparty na obu końcach»
4. «część krzywej (okręgu) łącząca dwa jej punkty»
5. «w zapisie nutowym: znak graficzny w postaci wygiętej linii łączący kilka nut»
6. «w narciarstwie: ewolucja powodująca zmianę kierunku jazdy lub zatrzymanie się»

• łukowy • łukowo • łuczek
łuk brwiowy, nadoczodołowy «zgrubienie kostne u człowieka nad górną krawędzią oczodołu»
łuk dzienny, widzialny «łuk na sferze niebieskiej zakreślany nad horyzontem w czasie pozornego ruchu ciała niebieskiego»
łuk elektryczny «wyładowanie elektryczne w powietrzu, gazie lub parze między elektrodami węglowymi lub metalowymi, związane z silnym świeceniem gazu i elektrod»
łuk frazowy «w zapisie nutowym: łuk zaznaczający podział utworu na frazy»
łuk gotycki «łuk utworzony z dwóch schodzących się pod kątem ostrym odcinków koła»
łuk nocny, niewidzialny «łuk na sferze niebieskiej zakreślany pod horyzontem przez pozorny ruch ciała niebieskiego»
łuk oporowy «element konstrukcyjny przenoszący siły poziome na konstrukcję pionową»
łuk romański «łuk budowli mający kształt półkola»
łuk triumfalny «budowla w kształcie bramy, wzniesiona dla uczczenia wybitnej osoby lub doniosłego wydarzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

łuk i cięciwa
24.01.2015
Szanowni Państwo,
ciekawi mnie pierwotne znaczenie słów łuk i cięciwa. Czy najpierw nazwano w ten sposób części broni i stąd wzięły się terminy matematyczne, czy może na odwrót?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Pisze się łuk kupidyna
20.11.2018
Szanowni Państwo,
mam wątpliwość dotyczącą tego, jak zapisać łuk kupidyna (łuk Kupidyna) w odniesieniu do linii górnej wargi. Łuk kupidyna (Kupidyna) podkreśla się makijażem, aby uwypuklić usta.

Z poważaniem
O pisowni wielka wojna ojczyźniana, bitwa na Łuku Kurskim i okrągły stół/Okrągły Stół
28.12.2016
Szanowna Poradnio,
mam zawsze kłopot, jak zapisać w neutralnym artykule nazwy własne (niewłasne?) – absolutnie bez odnoszenia się do względów uczuciowych reguły [99] WSO – jak np.: WIELKA WOJNA OJCZYŹNIANA, BITWA NA ŁUKU KURSKIM, OKRĄGŁY STÓŁ .
Czy katalog nazw wydarzeń dziejowych wymienionych w WSO PWN, a opisanych jako „przenośne, opisowe bądź poetyckie” [105] przyjąć jako ustalony?

Aleksander Durkiewicz

Ciekawostki

ŁUG, ŁUK
Ług to środek piorący znany już starożytnym, wodny roztwór wodorotlenku sodu lub potasu, pozyskiwany z węgla drzewnego. Łuk to broń miotająca strzały, a także zakrzywiona linia, często jako element architektoniczny, por. łuk triumfalny.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... początkowych niepowodzeń, szczęście mu dopisało...? Chłopiec postanowił sam zapolować. Chwycił łuk, wyjął strzałę ze skórzanego kołczanu, naciągnął cięciwę i wycelował. Dzik...
  • ... Gdyni semafory wjazdowe, hamujemy ponieważ S1. Stoimy, myślę sobie - ostry łuk w lewo i pięknie odsłonięta lokomotywa, no ale z tej...
  • ... z ubezpieczeniem.
    Za mostem Ambasador, który ponad rzeką Detroit wysokim
    łukiem spina Kanadę z USA, zatrzymujemy się dla oclenia ładunku. Dziś...

Encyklopedia PWN

stanowisko paleontologiczne środkowojurajskich (kelowejskich) iłów w nieczynnej cegielni Łapiguz na przedmieściach m. Łuków (woj. lubelskie);
miasto powiatowe w województwie lubelskim, na Równinie Łukowskiej, nad Krzną Południową.
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
mat. zbiór homeomorficzny (homeomorfizm) z odcinkiem z końcami, czyli obraz odcinka przy funkcji (parametryzacja łuku) wzajemnie jednoznacznej i ciągłej w obie strony;
muz.:

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego