Łukasiński

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łukasiń•ski: Walerian Łukasiń•ski, Łukasiń•skiego, o Łukasiń•skim

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... oficerów, kolejne tworzono w miastach wojewódzkich, a także w Poznańskiem. Łukasiński myślał o podjęciu powstania, licząc na patriotyczną szlachtę, w wypadku...
  • ... lat stu osadzano najważniejszych więźniów caratu.
    W kaźni tej zmarł
    Łukasiński w 1868 r., po 46 latach więzienia.
    Zastąpił go w...
  • ... Towarzystwa ppłk Seweryn Krzyżanowski, szczery patriota, lecz człowiek mniejszej od Łukasińskiego miary. Na skutek aresztowań organizacja zrazu zupełnie zamarła, potem wznowiwszy...

Encyklopedia PWN

Łukasiński Walerian, ur. 14 IV 1786, Warszawa, zm. 27 II 1868, Szlisselburg,
działacz patriotyczny, major;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego