Łukaszenko

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łukaszen•ko: Aleksan•der Łukaszen•ko, Aleksan•drowi Łukaszen•ce, Aleksan•dra Łukaszen•kę

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego