Łukomska

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łukom•ska: Halina Łukom•ska, Łukom•skiej, Łukom•ską

Encyklopedia PWN

Łukomska Halina, ur. 29 IV 1929, Suchedniów,
śpiewaczka (sopran);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego