Łukowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

Łukowa -wej, -wą; przym.: łukowski
Łuków -kowa, -kowie; przym.: łukowski

Słownik języka polskiego PWN

łuk
1. «broń wyrzucająca strzały»
2. «linia biegnąca półkoliście»
3. «półkolisty element konstrukcyjny lub dekoracyjny podparty na obu końcach»
4. «część krzywej (okręgu) łącząca dwa jej punkty»
5. «w zapisie nutowym: znak graficzny w postaci wygiętej linii łączący kilka nut»
6. «w narciarstwie: ewolucja powodująca zmianę kierunku jazdy lub zatrzymanie się»

• łukowy • łukowo • łuczek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przypadek... Oczywiście nie był. Halina Olędzka, etnografka, która pojechała do Łukowa, wyjaśniła drogę wędrówek zawidzkiego wzorca. Raz jeszcze potwierdziło się, że...
  • ... ograniczony szeregiem łuków tworzących zarys omawianego pola. Punkty końcowe tych łuków, oznaczone na rys. 3.8 jako F1F10, wyznaczają charakterystyczne położenia...
  • ... halo słoneczne, halo księżycowe. Zjawisko optyczne przybierające wygląd pierścieni, kręgów, łuków, słupów lub plam świetlnych powstające w wyniku załamania światła w...

Encyklopedia PWN

stosowana dawniej metoda otrzymywania kwasu azotowego, w której tlenek azotu był uzyskiwany przez syntezę azotu i tlenu podczas przepuszczania powietrza przez łuk elektryczny.
lampa elektr., w której źródłem światła jest łuk elektr. między 2 elektrodami, a także same rozżarzone elektrody;
stanowisko paleontologiczne środkowojurajskich (kelowejskich) iłów w nieczynnej cegielni Łapiguz na przedmieściach m. Łuków (woj. lubelskie);
miasto powiatowe w województwie lubelskim, na Równinie Łukowskiej, nad Krzną Południową.
piec łukowy (o grzaniu bezpośrednim), w którym oprócz ciepła łuku elektr. wykorzystuje się ciepło wydzielone wskutek przepływu prądu elektr. przez wsad.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego