łączeń

Wielki słownik ortograficzny PWN

łączeń (roślina) -cz•nia; -cz•nie, -cz•ni
łączenie; -czeń
Łącz: Lau•ra Łącz, Lau•rze Łącz, Lau•rę Łącz

Słownik języka polskiego PWN

łączeń baldaszkowy «roślina o różowawych kwiatach i sztywnych, długich liściach używanych do wyrobu mat, koszyków itp.»
łączny «powstały z połączenia, tworzący sumę czegoś»
• łącznie
łączyć
1. «spajać, zespalać w całość z odrębnych elementów za pomocą środków technicznych»
2. «umożliwiać połączenie, zespolenie»
3. «tworzyć związek pomiędzy jakimiś zjawiskami lub pojęciami»
4. «dołączać, dodawać, załączać (dziś zwykle w formule kończącej list)»
5. pot. «umożliwiać rozmowę telefoniczną»
6. «dopuszczać zwierzęta do spółkowania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego