ładowarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ładowar•ka -r•ce, -r•kę; -rek
od•śnieżar•ka-ładowar•ka od•śnieżar•ce-ładowar•ce, od•śnieżar•kę-ładowar•kę; od•śnieżarek-ładowarek a. odśnieżarkoładowarka

Słownik języka polskiego PWN

ładowarka
1. «maszyna służąca do ładowania towarów, urobku itp. na środki transportowe»
2. «urządzenie do ładowania akumulatorów»

• ładowarkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego