łaskawość

Wielki słownik ortograficzny PWN

łaskawość -ści

Słownik języka polskiego PWN

łaskawy, łaskaw
1. «wielkoduszny, wspaniałomyślny, dobry»
2. «będący wyrazem łaski»
3. «słowo używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy odwołać się do czyjejś życzliwości»
4. «łagodny, niesurowy, niedokuczliwy»

• łaskawie • łaskawość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego