łudzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

łudzić -dzę, -dzą; łudź, łudź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

łudzić «zwodzić kogoś nadziejami, obietnicami»
łudzić się «łudzić samego siebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego