łukciański

Wielki słownik ortograficzny PWN

łukciań•ski (od: Łukta); -scy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego