ściśle mówiąc

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

mówić z jakims akcentem
28.06.2008
Dlaczego mówimy, że ktoś mówi po polsku z obcym akcentem, chociaż rzadko chodzi tutaj o akcent w sensie właściwym (jako przycisk zdaniowy lub wyrazowy), a przeważnie o (obco brzmiące) zabarwienie artykułowanych głosek?
Jak mówić do księdza?
20.03.2019
Szanowni Państwo,
mój syn jest ateistą, i w związku z tym nie uczęszcza na zdjęciach z religii. W szkole zwrócono mu uwagę że niepoprawnie wita (dzień dobry) oraz tytułuje (per pan) księdza.
Jak poprawnie powinien zwracać się do księdza ateista?

Dziękuję bardzo za odpowiedź

Pozdrawiam
Co się robi z wypowiedzią?
20.12.2017
Szanowni Państwo,
czy poprawna jest łączliwość udzielić wypowiedzi? Jeśli nie, jakiego innego czasownika można użyć?

Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powstało pojęcie "ekorozwoju" oparte na harmonizacji celów społecznych, ekologicznych, ekonomicznych; ściślej mówiąc, uznające nadrzędność celów społecznych i etycznych, istnienie uwarunkowań ekologicznych i...
  • ... wyniki doświadczenia wyznaczają konkluzję w sposób - rzec by można - niekontrowersyjny. Ściślej mówiąc: nikt wprawdzie nie kwestionuje tezy, że każde wnioskowanie indukcyjne pociąga...
  • ... zapisu pogańskiej tradycji mitohistorycznej Longobardów od zapisu ich tradycji prawnej. Ściślej mówiąc, Rotari próbował obie tradycje rozłączyć, umieszczając na osłodę poczet królów...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego