ściana

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ściana -nie, -nę; ścian: Ściana Płaczu (w Jerozolimie)

Słownik języka polskiego PWN*

ściana
1. «pionowa płaszczyzna ograniczająca lub przedzielająca wnętrze budynku»
2. «płaszczyzna, zwykle pionowa, ograniczająca jakiś przedmiot»
3. «prawie pionowe skaliste zbocze górskie»
4. «duża ilość czegoś, wyglądająca jak pionowa płaszczyzna, utrudniająca dostęp do czegoś lub ograniczająca widoczność»
5. przen. «coś, co ludzi izoluje lub dzieli»
6. «w kopalni: długie wyrobisko ograniczone po bokach chodnikami»
7. «płaszczyzna lub część płaszczyzny ograniczająca wielościan lub kryształ»

• ścianowy
ściana działowa «cienka ściana rozdzielająca pomieszczenia»
ściana kolankowa «ściana między stropem najwyższego piętra budynku a dolną częścią dachu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego