ściekowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ściek «rów, kanał lub wykop odprowadzający zanieczyszczone wody miejskie i przemysłowe»
• ściekowy
ścieki «zanieczyszczone ciecze odprowadzane z domów i zakładów przemysłowych»
• ściekowy
studzienka ściekowa «wybetonowany zbiornik pod powierzchnią jezdni lub chodnika, zaopatrzony w żeliwną kratkę, odprowadzający wodę ze ścieków do kanału ściekowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego