ścisły

Wielki słownik ortograficzny PWN

ścis•ły; ściś•li; ściś•lej•szy

Słownik języka polskiego PWN

ścisły
1. «złożony z elementów dokładnie przylegających do siebie»
2. «o związkach, relacjach, itp.: bardzo bliski, bezpośredni»
3. «o danych, informacjach, itp.: dokładny i zgodny z prawdą»
4. «o sposobie myślenia lub wypowiadania się: logiczny i precyzyjny»
5. «narzucający surowe rygory i niedopuszczający wyjątków»
6. «ograniczony do niewielkiej grupy osób»

• ścisło, ściśle • ścisłość
ścisły post «post polegający na niejedzeniu mięsa oraz ograniczeniu posiłków»
druk ścisłego zarachowania «formularz lub blankiet opatrzony numerem i wydawany za pokwitowaniem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego