śmiecić

Wielki słownik ortograficzny PWN

śmiecić -ecę, -ecą; -eć•cie
śmieć -ecia; -eci a. -ecie, -eci

Słownik języka polskiego PWN

śmiecić «rozrzucać gdzieś śmieci»
śmieć I
1. «zniszczona lub zużyta rzecz przeznaczona do wyrzucenia lub wyrzucona»
2. pot. «rzecz bez wartości»
3. pot. «o człowieku pozbawionym godności i zasad moralnych»

• śmieciowy
śmieć II «mieć odwagę coś zrobić»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego