średni

Wielki słownik ortograficzny PWN

śred•ni (skrót: śr.)
śred•nia -niej, -nią
Towarzystwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzystwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)

Słownik języka polskiego PWN

średni
1. «znajdujący się pomiędzy najmniejszą a największą wartością jakiejś wielkości»
2. «będący wynikiem dzielenia sumy pewnych składników przez ich liczbę»
3. «zwykły, przeciętny»
4. «niezbyt dobry, nieciekawy»

• średnio
średnia «wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę»
biegi średnie «biegi na dystansie od 800 do 3000 m»
fale średnie «fale radiowe o długości 100–1000 m»
klasa średnia «grupa ludzi zamożnych o ustabilizowanej sytuacji finansowej i zawodowej»
samogłoska średnia «samogłoska wymawiana przy niewielkim wzniesieniu języka ku sklepieniu jamy ustnej»
szkoła średnia «szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa, po której ukończeniu otrzymuje się świadectwo dojrzałości»
średnia arytmetyczna «iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość»
średnia harmoniczna «liczba, której odwrotność jest średnią arytmetyczną odwrotności danych liczb»
waga średnia «kategoria zawodników o wadze ciała: w boksie od 71 do 75 kg, w zapasach od 74 do 82 kg, w dżudo od 78 do 86 kg, w podnoszeniu ciężarów od 70 do 83 kg»
wyciągnąć średnią «obliczyć średnią z danych liczb»
wykształcenie średnie «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w szkole średniej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wykształcenie średnie ogólne
23.02.2008
Która forma jest poprawna: wykształcenie średnie ogólne czy średnie ogólnokształcące?
Pozdrawiam serdecznie.
W 55–73 procentach, przez 2–3 minuty
9.11.2016
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, jakiego przypadka należy użyć, jeśli podaję zakres liczbowy np.:
Ciało składa się w 55–73 procentach/procent z wody.
Smaż na średnim ogniu przez 2–3 minuty czy Smaż na średnim ogniu przez 2–3 minut (bo należy odczytać: przez od dwóch do trzech minut).
kłopot z liczebnikiem ułamkowym
18.10.2012
Dzień dobry!
Które zdanie jest poprawne: „Średnia długość życia mężczyzn wynosi 76,87 lat” (stosowane w publikacjach statystycznych) czy jednak „Średnia długość życia mężczyzn wynosi 76,87 roku”? Czy przy zapisie wieku z ułamkiem można liczebnik traktować jako złożony (analogicznie jak sześć i pół roku) i formę określenia rzeczownikowego dostosowywać do ostatniego członu liczebnika (tu osiemdziesiąt siedem setnych)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tym ostatnim przypadku przyjmuje się powszechnie podział jonów na lekkie, średnie i ciężkie, oparty na ich ruchliwości elektrycznej. Do jonów lekkich...
  • ... przywiązania do tradycji.
    4. W stosunku do 1992 roku wzrosło
    średnie spożycie przy jednej okazji napojów spirytusowych i piwa, spadło w...
  • ... to dokonalibyśmy redukcji roli profesora uniwersytetu do roli nauczyciela szkoły średniej czy szkoły wyższej typu zawodowego, np. pedagogicznej, szkolącej przyszłych nauczycieli...

Encyklopedia PWN

część Beskidów Zachodnich, → Beskid Makowski.
mat. liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb: a1, a2, ... , an, zawarta między najmniejszą i największą z tych liczb;
średnia geometryczna, średnia proporcjonalna,
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
dla liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem (a1 + a2 + ... + an)/n;
dla liczb a1, a2, ... , an, różnych od zera — liczba określona wzorem n/(1/a1 + 1/a2 + ... + 1/an);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego