średni

Wielki słownik ortograficzny PWN*

śred•ni (skrót: śr.)
śred•nia -niej, -nią
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)

Słownik języka polskiego PWN*

średni
1. «znajdujący się pomiędzy najmniejszą a największą wartością jakiejś wielkości»
2. «będący wynikiem dzielenia sumy pewnych składników przez ich liczbę»
3. «zwykły, przeciętny»
4. «niezbyt dobry, nieciekawy»

• średnio
średnia «wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego