średniowiecze

Wielki słownik ortograficzny PWN*

śred•nio•wiecze -cza (skróty: średn., średw.) a. Średniowiecze ,

Słownik języka polskiego PWN*

średniowiecze
1. a. Średniowiecze «okres w historii europejskiej od V do XV w. n.e.»
2. pejor. «przestarzałe poglądy, metody pracy itp.»

• średniowieczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego