środowiskowy

Słownik języka polskiego PWN*

środowisko
1. «grupa ludzi żyjących lub pracujących w podobnych warunkach»
2. «ogół elementów otoczenia»
3. «zespół czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych umożliwiający zachodzenie jakichś reakcji»

• środowiskowy • środowiskowo
pielęgniarka środowiskowa «pielęgniarka, do której obowiązków należy opieka nad chorymi przebywającymi w domu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego