świadome macierzyństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Świadomego Macierzyń•stwa Towarzystwie Świadomego Macierzyń•stwa (skrót: TŚM)

Słownik języka polskiego PWN

świadome macierzyństwo, rodzicielstwo «planowanie urodzenia dziecka»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ponad 900 ośrodków zdrowia przy szpitalach i przychodniach lekarskich, propagujących świadome macierzyństwo i wiedzę o antykoncepcji. W tym o tej najbardziej skutecznej...
  • ... mężczyźni zrozumieją, że mamy prawo do kierowania swoim losem i świadomego macierzyństwa i nic nie jest nas w stanie zmusić do urodzenia...
  • ... sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska;
    - zagwarantowanie kobietom prawa do
    świadomego macierzyństwa oraz respektowania równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach...

Encyklopedia PWN

regulacja urodzin, planowanie rodziny, świadome podporządkowanie decyzji macierzyństwa zdrowiu matki, sytuacji życiowej i ekon. rodziców oraz dobru żyjących już dzieci
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego