świadome macierzyństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Świadomego Macierzyń•stwa Towarzystwie Świadomego Macierzyń•stwa (skrót: TŚM)

Słownik języka polskiego PWN

świadome macierzyństwo, rodzicielstwo «planowanie urodzenia dziecka»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ponad 900 ośrodków zdrowia przy szpitalach i przychodniach lekarskich, propagujących świadome macierzyństwo i wiedzę o antykoncepcji. W tym o tej najbardziej skutecznej...
  • ... mężczyźni zrozumieją, że mamy prawo do kierowania swoim losem i świadomego macierzyństwa i nic nie jest nas w stanie zmusić do urodzenia...
  • ... sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska;
    - zagwarantowanie kobietom prawa do
    świadomego macierzyństwa oraz respektowania równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach...

Encyklopedia PWN

regulacja urodzin, planowanie rodziny, świadome podporządkowanie decyzji macierzyństwa zdrowiu matki, sytuacji życiowej i ekon. rodziców oraz dobru żyjących już dzieci
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!