światopogląd

Wielki słownik ortograficzny PWN

świato•po•gląd -du, -dzie; -dów

Słownik języka polskiego PWN

światopogląd «zespół czyichś poglądów na świat i na życie, wpływający na jego zachowanie»
• światopoglądowy • światopoglądowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Komfortujący
2.11.2018
Dzień dobry,
w słowniku języka polskiego nie znalazłem słowa komfortujący, choć często spotykam się z określeniem, że coś jest komfortujące. Czy takie określenie jest poprawne? Czy można go użyć w tekście literackim?

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Z poważaniem,
Bartosz Staniszewski.
świeccy chrześcijanie
29.03.2010
Szanowni Państwo,
pracuję nad tłumaczeniem z języka norweskiego. Jakim polskim wyrażeniem oddać światopogląd (a raczej jego przedstawicieli), dominujący w norweskim społeczeństwie, wyrażający się – upraszczam – poszanowaniem wartości religijnych, ale bez wiary w Boga? Tłumacz proponuje określenia: laiccy chrześcijanie (co uważam za pojęcia wykluczające się) lub humanoetycy. Co Państwo sądzą o tych propozycjach? A może jest lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Anna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... numeru i muszę przyznać, że wywierasz znaczny wpływ na mój światopogląd. Niejednokrotnie "otwierały mi się oczy" i bardzo krytycznie oceniłam własne...
 • ... jest problem Prawdy. Czy Prawda jest też integralną częścią hyrkanicznego światopoglądu?
  HYRKAN IV
  Oczywiście. Ale gdy cała ludzkość włoży maskę, problemat...
 • ... Łódzkiej.
  Społeczna świadomość ekologiczna jest w Polsce słabo rozwinięta. Wpływ
  światopoglądu pozytywistycznego jest ciągle dominujący. Światopogląd ekologiczny ogranicza się ciągle do...

Encyklopedia PWN

zbiór ogólnych przekonań dotyczących natury świata, człowieka i społeczeństwa, miejsca człowieka w świecie, sensu jego życia oraz wynikających z tego wartościowań i ideałów wyznaczających postawy życiowe ludzi i sposób ich postępowania;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego