świerzbieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

świerz•bieć -bi, -bią; -biał a. świerzbić
świerzb -rz•bu, -rz•bie

Słownik języka polskiego PWN

świerzb «zakaźna choroba pasożytnicza skóry ludzi i zwierząt»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego