Źródło

Wielki słownik ortograficzny PWN

źródło -dle; -deł: źródło Q (bibl.)

Słownik języka polskiego PWN

źródło
1. «miejsce, z którego woda wypływa na powierzchnię ziemi; też: ta woda»
2.  «to, co stanowi początek czegoś»
3.  «przyczyna uczuć, zachowań, chorób itp.»
4. «dokument będący podstawą do dalszych badań»

• źródełko
gorące źródło «źródło wody o temperaturze wyższej od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru»
źródło artezyjskie «wypływ wody gruntowej na powierzchnię, spowodowany ciśnieniem hydrostatycznym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

E-mail jako źródło danych w tekście naukowym
11.01.2018
Szanowni Państwo,
w swojej rozprawie doktorskiej chciałabym zacytować fragment emaila, nie wiem jak to zrobić, jak poprawnie wskazać to źródło i czy to w ogóle wypada cytować emaile w pracach naukowych.

Proszę o wskazówki.
Z poważaniem,
Monika
Statuty kazimierzowskie; źródło czegoś; klasztor Benedyktynów/ benedyktynów
15.06.2018
Szanowni Państwo
Który zapis jest poprawny: statuty kazimierzowskie czy statuty Kazimierzowskie (Kazimierza Wielkiego)?
Czy można powiedzieć, że kronika jest źródłem do czegoś? Jaka jest prawidłowa łączliwość?
Jak zapisać klasztor benedyktynów, jeśli chodzi o konkretny obiekt, ale znajdujący się poza Polską?
Pozdrawiam
źródła nowych słów
22.11.2001
Skąd przychodzi leksyka? Czy poddaje się strukturze języka? Co się dzieje z wyrazami, które odmieniają się w specyficzny sposób?

Ciekawostki

ŹRÓDŁO
Jeśli będziemy twardo trzymać się zasady, że aby było ó, musi być wymiana z o, źródło będzie nas dziwić. Trzeba przyznać, że błędy nie trafiają się tu jednak zbyt często.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Pamięci Narodowej na podjęcie działań.
    - Chcemy rozeznać się w stanie
    źródeł, poznać je, a następnie w możliwie szeroki sposób udostępnić. Fazą...
  • ... pozwala postaciom Mazursky'ego wrócić do normalnego życia, ułożyć wzajemnych relacji. Źródła obecnych dramatów tkwią w przeszłości, w tym co stało się...
  • ... Wasza opinia o dostępnych produktach i usługach stanie się najważniejszym źródłem informacji marketingowej i statystycznej dla szefów największych firm działających w...

Encyklopedia PWN

geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze (unipolarnym);
tygodnik rodzin katolickich, wydawany od 1992 w Krakowie;
źródło Q
[od niem. Quelle ‘źródło’],
zw. też Logienquelle, Spruchquelle, ang. Sayings Source, Q-Source,
nazwa hipotetycznego zbioru logiów (wypowiedzi; logion) Jezusa, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza;
duże wywierzysko w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Chochołowskiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego