źródłosłów

Wielki słownik ortograficzny PWN

źródło•słów -słowu, -słowie; -słowów

Słownik języka polskiego PWN

źródłosłów «podstawa etymologiczna wyrazu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Konwisarz
25.07.2017
Jaka jest etymologia słów konwisarz, konwisarstwo. Słownik Doroszewskiego sugeruje związek z niemieckim Kannengiesser, ale jakoś trudno tu o jakiekolwiek podobieństwo. Czy te słowa nie mają raczej czegoś wspólnego z polską konwią?

Abraham
słowa pochodzenia baskijskiego
24.05.2004
Czy w języku polskim, oprócz imienia Ksawery, są jakieś słowa pochodzenia baskijskiego? Jeśli tak, to jakie...
-alny czy -arny?
26.02.2003
Jak powinien brzmieć polski przymiotnik od łacińskiego słowa hora (godzina) – horalny czy horarny? A może obie formy są poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... co najmniej dwa sposoby rozumienia terminu "kultura". Pierwszy, zgodny ze źródłosłowem tego terminu (cultura = uprawa, użytkowanie) dotyczy samej istoty istniejących dziś...
  • ... Pa-nerai. Wpadająca do Wilii Wilenka, czyli Wilna, o innym źródłosłowie niż Wilia, dała nazwę miastu.
    Każda rzeka ma swoją duszę...
  • ... Karol? Kto by pamiętał, że tak naprawdę ma ono pospolity źródłosłów i znaczy tyle co chłop, prostak, mąż, skoro od zamierzchłych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego