źródłoznawczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

źródłoznawstwo «nauka o źródłach historycznych, głównie pisanych, której celem jest m.in. ustalenie ich pochodzenia i autentyczności»
• źródłoznawczy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zawierają informacje pierwszorzędnej wagi. Nie wdając się w zawiłą problematykę źródłoznawczą, pozwolę sobie jedynie dla ilustracji zacytować słowa, które przypisano pogańskim...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego