źródłoznawstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

źródłoznawstwo «nauka o źródłach historycznych, głównie pisanych, której celem jest m.in. ustalenie ich pochodzenia i autentyczności»
• źródłoznawczy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dr hab. Maciej Szczurowski jest profesorem Akademii Świętokrzyskiej, kierownikiem Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii. Specjalizuje się m.in. w historii...

Encyklopedia PWN

nauka o źródłach historycznych, za które pierwotnie uważano teksty z czasów minionych, obecnie wszelkie ślady działalności ludzkiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego