Żabiński

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żabiń•ski: Jan Żabiń•ski, Żabiń•skiego, o Żabiń•skim
żabiń•ski (od: Żabin); -scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego