Żelazny Kanclerz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żelaz•ny Kanc•lerz (= Otto von Bismarck) Żelaz•nego Kanc•lerza, o Żelaz•nym Kanc•lerzu a. żelazny kanclerz

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego