Żelazny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żelaz•ny (nazwisko) -az•nego, -az•nym; -aź•ni a. -az•nowie, -az•nych
żelaz•ny (od: żelazo)
mosięż•no-żelaz•ny (mosiężny i żelazny)

Słownik języka polskiego PWN

żelazny
1. «zawierający żelazo»
2. «zrobiony z żelaza»
3. «wytrzymały fizycznie i psychicznie»
4. «ściśle przestrzegany»
5. «funkcjonujący w niezmienionej postaci»
droga żelazna daw. «linia kolejowa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego