Żytomierszczyzna

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żytomier•szczyzna -yź•nie, -yznę ,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego