Żytomierz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żytomierz -rza; przym.: żytomierski

Porady językowe

Chreszczatyk czy Kreszczatik?
2.07.2008
Główna ulica Kijowa – Kreszczatik czy Chreszczatyk? Za pierwszą formą przemawia częstość użycia (Google 5:1) i obecność w literaturze (Miasto Kijów Bułhakowa w tłum. Drawicza); za drugą transkrypcja. Czy w tym przypadku można powołać się na regułę http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629714? A jeśli tak, to czy reguła ta dopuszcza wariantywność? (formy Kijów, Charków, Żytomierz, Krzywy Róg są wszak jedynymi, a nie opcjonalnymi).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... więc już od Warszawy nie tylko po Witebsk, ale i - Żytomierz. A ileż to jeszcze wówczas było rodzin podobnych. Podobnie "rozległych...
  • ... marcu został dowódcą Pierwszej Ukraińskiej Dywizji Sowieckiej. Wziął z marszu Żytomierz i Winnicę - konno i na saniach - i rozbił główne siły...
  • ... Czerniak padł od skrytobójczej kuli w Równem, a Bożenko w Żytomierzu od trucizny. Żołnierzy mógł dobrać wszędzie, ale nie dowódców. Zarzucali...

Encyklopedia PWN

Żytomierz, Żytomyr, Zhytomyr,
m. obwodowe na Ukrainie, nad rz. Teterew i jego dopływem Kamionką (dorzecze Dniepru).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego