żagielek

Wielki słownik ortograficzny PWN

żagielek -l•ka, -l•kiem; -l•ki, -l•ków

Słownik języka polskiego PWN

żagielek
1. «mały żagiel»
2. «część sklepienia w kształcie trójkąta, stanowiąca przejście od kwadratowego pomieszczenia do kolistej podstawy kopuły»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego