żakowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Żakow•ski: Jacek Żakow•ski, Żakow•skiego, o Żakow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
żakow•ski (od: żak – daw. student); -scy

Słownik języka polskiego PWN

żak I daw. «uczeń lub student»
• żakowski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego