żelazny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żelaz•ny (nazwisko) -az•nego, -az•nym; -aź•ni a. -az•nowie, -az•nych
żelaz•ny (od: żelazo)
mosięż•no-żelaz•ny (mosiężny i żelazny)

Słownik języka polskiego PWN*

żelazny
1. «zawierający żelazo»
2. «zrobiony z żelaza»
3. «wytrzymały fizycznie i psychicznie»
4. «ściśle przestrzegany»
5. «funkcjonujący w niezmienionej postaci»
droga żelazna daw. «linia kolejowa»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego