żyła

Wielki słownik ortograficzny PWN

żyła żyle, żyłę; żył
Życie (czasopismo) Życia
życie -cia: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy
żyć żyję, żyją; żyj•cie: Żyjmy Dłużej (czasopismo)
żyjący -cego, -cym; -cych
żyto życie
Kobieta i Życie (czasopismo) Kobiety i Życia
Niech żyje bal (tytuł) ndm
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)
Ruch Świat•ło-Życie Ruchu Świat•ło-Życie
Życie War•szawy (czasopismo) Życia War•szawy

Słownik języka polskiego PWN

żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
żyła wrotna «żyła doprowadzająca krew z jelit do wątroby»
życie
1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie»
2. «egzystencja; też: warunki egzystencji»
3. «energia i witalność»
4. «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś»
5. pot. «utrzymanie i wyżywienie»
6. «funkcjonowanie czegoś»
żyć
1. «istnieć i funkcjonować w sposób właściwy organizmom żywym»
2. «egzystować w jakichś warunkach»
3. «utrzymywać się»
4. «pozostawać z kimś w jakichś stosunkach»
5. «przebywać lub mieszkać gdzieś»
6. «działać lub być aktualnym»
żyjący «żywi ludzie»
żyto
1. «gatunek zboża, z którego robi się mąkę i spirytus»
2. «ziarno tego zboża»
3. pot. «żytniówka»

• żytni • żytko
żyły płucne «żyły prowadzące krew z płuc do serca»
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
życie płodowe «okres życia płodu trwający od chwili zakończenia się okresu embrionalnego do momentu urodzenia»
życie przyszłe «według wierzeń religijnych: życie duszy po śmierci człowieka»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Żyć na kocią łapę
9.10.2017
Zastanawialiśmy sie ostatnio ze znajomymi, skąd wzięło sie powiedzenie żyć na kocią łapę. Wydaje nam się, że wraz ze zmianą obyczajów powiedzenie to wyszło nieco z użycia, czy mamy rację? Czy są sposoby, by to potwierdzić?
żyć na kartę rowerową
18.06.2003
Czy znana jest etymologia związku frazeologicznego żyć na kartę rowerową? Pozdrawiam!
Głos dla Życia
13.02.2008
Szanowni Państwo!
Pracuję w Fundacji GŁOS DLA ŻYCIA. Jedną z form działalności fundacji jest wydawanie dwumiesięcznika GŁOS DLA ŻYCIA. I tu zaczynają się kłopoty! Jak pisać poszczególne wyrazy: Fundacja „Głos dla życia”, Głos dla Życia czy Głos Dla Życia? Fundacja czy fundacja? Dwumiesięcznik Głos dla Życia czy Głos Dla Życia?
Dziękuję i pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... podłe, kuchnia zła, wino bardzo nierówne, publiczność mało szykowna, poziom życia jest wciąż znacznie niższy, niż we Francji, niż nawet we...
  • ... zrozumieć, że nie jest i nie powinna być celem w życiu. Jeżeli natomiast będzie na drugim planie, to nigdy nie będzie...
  • ... od rodzinnego kraju, bądź miejsca, w którym przez długi czas żyli i pozostawili tu wielkie zasługi, poświęca się symboliczne mogiły na...

Encyklopedia PWN

geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
część składowa przewodu elektrycznego, przeznaczona do przewodzenia prądu elektrycznego.
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;

Synonimy

żyła (osoba skąpa) pot.
żyła (osoba wymagająca) pot.
życie (witalność)
życie (wyżywienie)
życie (jakiegoś urządzenia)
żyć (z ludźmi)
żyć (idea, pamięć o czymś)
żyć (z mężczyzną, kobietą)
żyto (roślina)
żyto (wódka) pot.
wieść życie (jakieś)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.