życiowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

życiowy; -wi

Słownik języka polskiego PWN

życiowy
1. «związany z życiem lub niezbędny dla rozwoju żywego organizmu»
2. «dotyczący warunków czyjegoś istnienia lub związany z czyimś działaniem»
3. «mający praktyczny stosunek do różnych spraw»
4. «wynikający z doświadczenia»

• życiowo • życiowość
stopa życiowa «poziom życia mierzony wielkością przeznaczonej na spożycie części dochodu narodowego przypadającej na jednego mieszkańca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kaleka, ofiara itp.
23.06.2008
Szanowni Państwo!
Czy poprawne są obydwie formy: ten kaleka życiowy i ta kaleka życiowa? Podobny problem mam z rzeczownikiem noga (laik). Czy dopuszczalne są obydwie formy ten noga i ta noga, skoro mężczyzna kulawy to według Nowego słownika poprawnej polszczyzny ta kuter-noga i ten kuter-noga? Takich wątpliwości mam więcej: oliwa (alkoholik), ślepota (osoba niedowidząca), ofiara (człowiek niedający sobie rady w życiu, pijaczyna, glina (o policjancie).
stopa i standard
2.09.2003
Dzień dobry!
Czy można podnosić standard czy tylko podwyższać? Dotyczy to też stopy życiowej, procentowej itp.
wybór orzeczenia przy tzw. podmiocie szeregowym
11.09.2012
Dzień dobry,
w najnowszym wydaniu internetowego tygodnika trafiłam na zdanie: „Tak, wszyscy licealiści, gimnazjaliści i inne formy życiowe powitali utęsknione mury szkolne”. Mam pytanie odnośnie czasownika powitać. Powinien być on odmieniony w takiej formie, jaka jest w cytowanym zdaniu, czy też jako powitały?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... élan vital), istotnie różnej od wszystkich znanych sił fizycznych. Siła życiowa przenika wszystko i dodaje do świata element dynamicznej i twórczej...
 • ... animals.pl.
  Jeśli jednak nawet najmniejszy chomik zagęści twoją przestrzeń
  życiową do granic wytrzymałości albo postawi przed wyborem "narzeczony albo futrzak...
 • ... nie zawsze zresztą z własnej woli.
  Pozbawiony pracy i perspektyw
  życiowych (obiektywnie lub tylko subiektywnie) człowiek, znajduje niekiedy adekwatne sposoby odreagowania...

Encyklopedia PWN

biol. całkowity obszar, w którym osobnik przebywał w swym dotychczasowym życiu;
postacie, w których rośliny przeżywają najbardziej niekorzystną porę roku (zima, susza), wyróżnione na podstawie najbardziej charakterystycznej cechy — umiejscowienia pąków odnawiających;
siła życiowa, łac. vis vitalis,
określenie nadprzyrodzonego, niematerialnego czynnika, który podtrzymuje procesy zachodzące w organizmach żywych;
ekon. potoczne określenie poziomu dobrobytu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego