żyto

Wielki słownik ortograficzny PWN

żyto życie
Życie (czasopismo) Życia
życie -cia: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy
żyć żyję, żyją; żyj•cie: Żyjmy Dłużej (czasopismo)
żyjący -cego, -cym; -cych
żyła żyle, żyłę; żył
Kobieta i Życie (czasopismo) Kobiety i Życia
Ruch Świat•ło-Życie Ruchu Świat•ło-Życie
Życie War•szawy (czasopismo) Życia War•szawy
Niech żyje bal (tytuł) ndm
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)

Słownik języka polskiego PWN

żyto
1. «gatunek zboża, z którego robi się mąkę i spirytus»
2. «ziarno tego zboża»
3. pot. «żytniówka»

• żytni • żytko
życie
1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie»
2. «egzystencja; też: warunki egzystencji»
3. «energia i witalność»
4. «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś»
5. pot. «utrzymanie i wyżywienie»
6. «funkcjonowanie czegoś»
żyć
1. «istnieć i funkcjonować w sposób właściwy organizmom żywym»
2. «egzystować w jakichś warunkach»
3. «utrzymywać się»
4. «pozostawać z kimś w jakichś stosunkach»
5. «przebywać lub mieszkać gdzieś»
6. «działać lub być aktualnym»
żyjący «żywi ludzie»
żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
życie płodowe «okres życia płodu trwający od chwili zakończenia się okresu embrionalnego do momentu urodzenia»
życie przyszłe «według wierzeń religijnych: życie duszy po śmierci człowieka»
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
żyła wrotna «żyła doprowadzająca krew z jelit do wątroby»
żyły płucne «żyły prowadzące krew z płuc do serca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

W średniowieczu żyto w ciemnocie...
8.12.2007
Czy od czasownika żyć można utworzyć formę nieosobową?
Żyć na kocią łapę
9.10.2017
Zastanawialiśmy sie ostatnio ze znajomymi, skąd wzięło sie powiedzenie żyć na kocią łapę. Wydaje nam się, że wraz ze zmianą obyczajów powiedzenie to wyszło nieco z użycia, czy mamy rację? Czy są sposoby, by to potwierdzić?
żyć na kartę rowerową
18.06.2003
Czy znana jest etymologia związku frazeologicznego żyć na kartę rowerową? Pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... bracie ściga go wszędzie.
  - Niechaj się więc skończy to nędzne
  życie! - krzyknął, wbił w pierś własną ten sam nóż, którym zabił...
 • ... rynku, tj. hurtu, transportu i detalu.
  Powyższe wytyczne, wprowadzone w
  życie zarządzeniem nr 106 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia31 lipca 1963...
 • ... ulicy, głównie wśród młodzików, co to nie mają łatwo w życiu. Więc ich język jest szorstki i bezpośredni.

  Przypuśćmy, że dzielnicowy...

Encyklopedia PWN

żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
tygodnik rel.;

Synonimy

żyto (roślina)
żyto (wódka) pot.
życie (witalność)
życie (wyżywienie)
życie (jakiegoś urządzenia)
żyć (z ludźmi)
żyć (idea, pamięć o czymś)
żyć (z mężczyzną, kobietą)
żyła (osoba skąpa) pot.
żyła (osoba wymagająca) pot.
wieść życie (jakieś)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!