żytomierski

Wielki słownik ortograficzny PWN

żytomier•ski (od: Żytomierz); -scy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Tatiana Krawczuk ze sztabu wyborczego Juszczenki w Popielni w obwodzie żytomierskim.
    Według jej szefa Jurija Procenki na mieszkańców wsi skutecznie działa...

Encyklopedia PWN

żytomierski, obwód, Żytomyrśka obłast', Zhytomyrs'ka oblast',
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego