żywicielski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

żywiciel
1. «ten, kto dostarcza pożywienia; też: ten, kto kogoś utrzymuje»
2. «organizm, którego kosztem żyje pasożyt»

• żywicielski • żywicielka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i arbutyna występująca u gruszy (ryc. 4.5). Gdy roślina żywicielska jest porażona przez patogeny, wymienione związki zamieniają się odpowiednio we...
 • ... w następujących układach:
  a) między bakteriami patogenicznymi a odporną rośliną
  żywicielską;
  b) między patogenicznymi bakteriami a roślinami dla nich nieżywicielskimi;
  c...
 • ... że harpina decyduje o patogeniczności bakterii w stosunku do roślin żywicielskich. Bakterie z rodzajów Erwinia, Pseudomonas i Xanthomonas, które nie wytwarzają...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego