żywiołowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

żywiołowy
1. «będący skutkiem działania żywiołów natury»
2. «kierujący się emocjami; też: będący objawem takiego zachowania»
3.  «o działalności człowieka i zjawiskach społecznych: taki, którym nikt nie kieruje»

• żywiołowo • żywiołowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ale myśl o tym Krzyżu Zasługi wzbudziła we mnie dreszcz żywiołowej radości. Z odznaczeń wyśmiewają się tylko ci, co ich nie...
 • ... O takie różnice m.in. chodzi.
  Tadeusz Kowalik,
  Warszawa

  JESTEŚMY
  ŻYWIOŁOWI
  Przeczytałam list pana Hurnego z Chicago ("P" 2928) i zrobiło...
 • ... dostrzec korelacji pomiędzy swoim zachowaniem a nieustannie nawiedzającymi ją klęskami żywiołowymi.
  - Taki człowiek przypomina małe dziecko, które ma poczucie dużej zależności...

Encyklopedia PWN

instytucja prawa wewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, przewidująca możliwość czasowego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego