żywotnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

żywotny
1. «mający dużo siły i energii»
2. zob. życiodajny.
3.  «bardzo ważny lub pilny»

• żywotnie • żywotność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Trzeba przekonać Amerykanów, że podbój kosmosu to dla nich kwestia żywotnie istotna - szansa na wzmocnienie dumy i tożsamości narodowej, a także...
  • ... spadku (ustanowionego przez sąd), powierzony został mojemu zarządowi. Owi mieszkańcy żywotnie zainteresowani są tym, aby prawowici spadkobiercy nie otrzymali owego domu...
  • ... sięgnęli po łatwe pieniądze.

    Wielu handlowców i rozmaitych pośredników jest
    żywotnie zainteresowanych tym, żeby Sejm nie popsuł im interesów i organizują...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego