��argon

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ar•gon -nu, -nie (symbol: Ar)
ar•gona (włók.) -nie, -nę

Słownik języka polskiego PWN*

argon «pierwiastek chemiczny, bezbarwny i bezwonny gaz szlachetny»
• argonowy
argona «włókno wiskozowe»
• argonowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego