��mi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

MI (Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis – zakon kamilianów) ndm
Mi (= Księga Micheasza)
mi (litera alfabetu greckiego; muz.) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

my II, mi «nazwa litery greckiej M, μ, oznaczającej głoskę m»
mi I muz. «sylabowa nazwa dźwięku e»
mi II zob. II my.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego