��miecenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mieć mam, mają; miej•cie; miał, mieli
mieść miotę, mieciesz, miotą; mieć, mieć•cie; miótł, miot•ła, miet•li; mieciony
miot•ła -tle, -t•łę; -teł

Słownik języka polskiego PWN*

mieść «rzucać czymś drobnym, zmiatać coś z jakiejś powierzchni i rozrzucać po niej»
miotła
1. «narzędzie do zamiatania w postaci pęku rózeg związanych z jednej strony w kształt trzonka lub przymocowanych do kija»
2. «coś, co kształtem przypomina to narzędzie»

• miotlisko
czarcia miotła «skupienie pędów ze zniekształconymi liśćmi lub igłami, powstające wskutek porażenia drzew przez grzyby pasożytnicze»

Synonimy

mieć (żal, chęć)
mieć (jakąś cechę)
mieć (coś po kimś)
mieć (coś zrobić z wyboru)
mieć (grypę)
mieć (coś zrobić z przymusu)
mieć (kogoś za jakąś osobę)
mieć melodię (do czegoś) pot.
mieć minus (u kogoś) pot.
mieć na oku (coś, jakiś interes)
mieć na widoku (jakiś interes)
mieć na widoku (czyjeś dobro)
mieć oko (na kogoś, coś)
mieć prawo (coś zrobić)
mieć się (ktoś jakoś)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego