��miga��

Słownik języka polskiego PWN*

w try miga [wym. w trymiga] pot. «natychmiast, błyskawicznie»
miganie «sposób porozumiewania się głuchoniemych za pomocą migów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego