��ut

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ut dictum (skrót: u.d.)
uto-az•tec•ki: języki uto-azteckie

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego