-że

Wielki słownik ortograficzny PWN

że
bodaj że (np. bodaj że to jeszcze nie będzie najgorsze)

Słownik języka polskiego PWN

-że, «partykuła dodawana do innych wyrazów, wyrażająca zdziwienie lub zniecierpliwienie, np. Idźże stąd!»
dlatego że, dlatego iż «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Szedł szybko, dlatego że było późno.»
jako że, jako iż «spójnik złożony wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację przedstawioną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Ledwo trzymał się na nogach, jako że spędził całą noc w podróży.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

że
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego